Tuča i šećerna repa

Štete od tuče na šećernoj repi su vrlo različite ovisno o :

  • veličini zrna leda
  • trajanju (količini) tuče
  • fazi razvoja repe


tuca1Lišće može biti djelomično oštećeno do potpuno uništeno kada na biljci ostaju samo dijelovi lisnih drški i žila. Ubrzo nakon tuče na lisnim drškama se stvaraju veće pjege odumirućeg tkiva. 
Za repu je karakteristično da se brzo oporavlja jer iz glave izbija novo lišće posebno potpomognuto pojačanom dušičnom prihranom.

Kod slabije tuče i oštećeno lišće se vraća u prvobitni položaj a rupe na listu se mogu zamijeniti sa oštećenjima od lisnih sovica. Ovaj rast lista se negativno odražava na prinos korijena pa štete od leda u lipnju mogu izazvati smanjenje prinosa i do 40%. Tuča u ranijim fazama (manja repa) izaziva manje štete.

1,584 total views, 1 views today