Što se sve dobije od šećerne repe

Šećerna repa je najproduktivnija biljka koja se uzgaja. Osim finalnog proizvoda kojeg proizvodi u najvećoj količini po jedinici površine, repa daje i sljedeće nusproizvode:

  • 25–40 t/ha lišća sa glavama koje se koristi za stočnu ishranu (siliranje) ili kao gnojivo (lišćem se zaore 130-150 kg N koji se u prvoj godini iskoristi 30-50 kg, u drugoj 30-40 kg a ostalo u 3. i 4. godini.)
  • 5 kg rezanca/100 kg korijena – za stočnu ishranu
  • 4 kg melase/100 kg korijena (s 42-48% šećera)
  • 5 kg saturacijskog mulja/100kg korijena – za popravak kiselosti tla

1,330 total views, 1 views today