Šteta od korova u šećernoj repi

Korovi svojom prisutnošću usjevu šećerne repe pričinjavaju znatne štete. Te štete ovise najviše o brojnosti korova, vrsti korova i vremenu njegovog pojavljivanja. Naravno da veći broj korova pravi i veću štetu ali samo ako se radi o usporedbi broja korova iste vrste. Ustanovljeno je da znatno veći broj biljaka koštana napravi znatno manju štetu na prinosu korijena od manjeg broja biljaka lobode.

Kritičan period u kojem korovi pričinjavaju najveću štetu i kada mogu dovesti do potpunog propadanja usjeva je u periodu osam tjedana  od nicanja ili četiri tjedna od formiranja prva dva para pravih listova. Mjerenjem je ustanovljeno da 1,12 t/ha mase korova umanji prirod korijena šećerne repe za 10 – 11,5 t/ha.

Nekoliko je načina na koje korovi izazivaju opadanje prinosa kod šećerne repe:

  • oduzimaju usjevu vodu (za izgradnju 1 kg korova treba 280 kg vode !)
  • oduzimaju mineralna hranjiva (troše isto kao i kultura)
  • zauzimaju životni prostor
  • smanjuju osvjetljenje

Osim štete na prinosu korovi u repi:

  • otežavaju vađenje
  • povećavaju nečistoću
  • otežavaju čuvanje šećere repe
  • prave probleme pri ulasku u proces prerade

Godišnje korovi u Hrvatskoj uzrokuju  ukupno 10 % gubitka prinosa na šećernoj repi.

1,783 total views, 1 views today