Rizomanija

Rizomanija je bolest koja izaziva najveće štete na usjevu  na kojem se pojavi. Ova bolest uzrokuje smanjenje prinosa za više od 50 posto a sadržaj šećera za 4 i više posto.

Prisutnost ove virusne bolesti čijeg uzročnika (BNYVV) prenosi gljiva Polymyxa betea, zamjećuje se prvo u oazama u drugoj polovici svibnja a potom se širi na veću površinu. Na lišću se zapaža odumiranje lisnih žila i žućenje lisne plojke. Posebno je specifično formiranje „bradatosti korijena“ jer korijen koji je zakržljao ima veliki broj sitnih korijenčića.

Najveće štete nastaju uz prisutnost uzročnika bolesti u uvjetima toplog i vlažnog proljeća te suhog i toplog ljeta.

Za preventivnu zaštitu  od ove bolesti važno je poštivati plodored i ne sijati učestalo šećernu repu na istu površinu,a kod sumnji na zaraženost tla sijati sorte tolerantne na rizomaniju. Na površini na kojoj se javila rizomanija ne treba repu sijati ranije od 6-8 godina.

2,827 total views, 1 views today