Repin moljac

Leptir repinog moljca je boje zemlje, dug 7-8 mm. Gusjenice kad odrastu dostižu dužinu 10-12 mm. Zadnjih godina ovaj štetnik postaje sve značajniji sa sve većom evidentiranom štetom. Na biljkama šećerne repe se nalazi tijekom cijele vegetacije a najveću brojnost pokazuje od polovice ljeta. Ženke polažu jaja na najmlađe lišće u sredinu glave šećerne repe. Gusjenice koje se potom razviju hrane se tim najmlađim listovima prekrivajući sredinu glave paučinastim nitima i izmetom. Nakon kratkog vremena ovaj dio postaje crn i trune.

Razvoj gusjenica traje svega 17-18 dana u najtoplijem dijelu godine a na jednoj biljci pri jakom napadu moguće je naći i do 30-ak pa i više gusjenica. Ovaj štetnik se u većoj brojnosti javlja u sušnim i toplim godinama, te godinama s ranim proljećem i dugom suhom jeseni. Kod uništenja mladog lišća ne dolazi do ponovnog stvaranja lišća ili je ono jako usporeno što doprinosi gubitku očekivane težine za 15-60 % i sadržaja šećera za 1,5-2 %.

U mjere suzbijanja spadaju sve agrotehničke mjere koje doprinose većoj bujnosti usjeva a posebno zaštitno djeluje navodnjavanje. Kod dobro razvijenog usjeva i desetak gusjenica po biljci štete mogu izostati, dok je kod slabo razvijenog usjeva prag štetnosti 5 gusjenica po biljci, na 50% biljaka i ukoliko se u deset idućih dana ne očekuje kiša.
Zaštita insekticidima se izvodi na samom početku napada nekim od insekticida s većom količinom vode.

2,131 total views, 1 views today