Repin buhač

Repin buhač  je štetnik veličine 1,5-2 mm, zeleno-crne boje i metalna sjaja.

U tlu prezimljavaju plitko na obraslim površinama u blizini prošlogodišnjih repišta. Aktivnost počinje kad na dubini 5 cm temperatura tla prijeđe 5 °C, a temperatura zraka 12 °C.   Bedra stražnjih nogu su mu ojačana pa se štetnik osim što leti, kreće i skakanjem po čemu je i nazvan buhač. Odrasli štetnici prave štetu izgrizanjem lišća na kojem ostavljaju male rupice promjera 1 mm, koje se rastom lista šire.

Ipak, najveće štete na šećernoj repi nastaju napadom buhača na tek izniklu repu, kada štetnik izgriza ne samo kotiledone nego i samu stabljiku, pa se čini da biljka nije ni iznikla. Pri jakom napadu od pet buhača na jednu repu u stadiju kotiledona, usjev biva uništen gotovo za jedan dan.

buhac2Kada biljka razvije četiri ili više pravih listova štete se naglo smanjuju. Krajem srpnja i početkom kolovoza javlja se nova generacija, prema čijoj je brojnosti moguće predvidjeti opasnost od ovog štetenika iduće godine. Do prije nekoliko godina repin buhač je pravio izuzetno velike štete na šećernoj repi, pa je ponekad dolazilo i do propadanja i ponovljene sjetve stotina hektara usjeva.

Sjetvom sjemena tretiranog sistemičnim insekticidom, posljednjih godina zabilježene su neznatne štete od repinog buhača, a osim kemijske zaštite i sve agrotehničke mjere koje doprinose ranoj sjetvi i brzom nicanju smanjuju opasnost od ovog štetnika.

3,124 total views, 1 views today