Potrebe šećerne repe za toplinom

 • Suma potrebnih dnevnih temperatura za vegetaciju od 180-200 dana je 2500 – 3000°C dok je kod nas prosječna godišnja temperatura oko 3200°C što ukazuje na određeni višak temperatura.
 • Poželjna prosječna dnevna temperatura u vegetaciji je 15,3°C a kod nas je 16,4°C
 • Kritične temperature za sjetvu su ispod 4°C ali isto tako iznad 28 °C. Iznad 28 °C nicanje je moguće samo kod visoke relativne vlage.
 • Minimalna temperatura za klijanje je 4 – 5°C. Smatra se da je repa relativno otporna na niske temperature.
 • Biološki minimum za klijanje je 5°C – Na temp. 4,4°C klijanje je 22 dana, na 5°C 17 dana, na 10,3 °C je 9 dana a na 20°C samo tri dana.
 • Temperatura tla na dubini 5-6 cm kod sjetve treba biti +6°C
 • Zbroj ukupnih prosječnih dnevnih temperatura za klijanje i nicanje je 100–125°C
 • Niske temperature mogu negativno utjecati na repu u nicanju i fazi klicinih listića do pojave drugog para pravih listova.
 • Moguće štete od niskih temperatura su propadanje (mraz) i proraslice.
 • Od nicanja do sklapanja redova poželjna srednja dnevna temperatura je 10,7°C (zbroj ukupnih srednjih dnevnih temperatura 650 °C)
 • Od sklapanja redova do 1.8. (najvažniji period) poželjna srednja temperatura je 18,8°C a kod nas je obično 2-3°C viša.
 • Od 1.8. do vađenja (formiranje šećera) poželjna srednja teperatura je 16,5°C (suma dnevnih temperatura 1000°C)
 • Visoke temperature u 7. i 8. mj. (veće od 30°C) dovode do klonulosti pa čak i do sušenja lišća
 • Visoke noćne temperature štetno djeluju na sadržaj šećera u korijenu
 • Stvaranje šećera je zaustavljeno ispod 12°C i iznad30°C.
 • Najveće stvaranje šećera je pri temp 15-20°C
 • Niske temperature u jesen (i do -5°C) nemaju nikakvih štetnih posljedica na preradu repe ako nije izvađena.
 • Kod temperature -9°C dolazi do smrzavanja soka u korijenu

1,726 total views, 1 views today