Plodored, međusjetva i pretkulture

Šećerna repa se ne može uzgajati u monokulturi (repa po repi) iz tri razloga:

 1. Zbog jednostranog korištenja hranjiva (posebno mikroelementi)
 2. Zbog povećanog broja štetnika i bolesti
 3. Zbog štetnih korijenovih izlučevina

U ponovljenoj sjetvi prinos opada za polovinu, a u sljedećoj godini prinos je oko trećine. Šećerna repa se na istoj površini treba sijati nakon najmanje četiri a poželjno je da to bude i nakon pet godina.

Češća sjetva šećerne repe na istoj površini ne samo da smanjuje rezultate u proizvodnji repe nego i ostalih kultura u plodoredu

Sjetva međuusjeva (nakon žitarica a prije repe) donosi brojne pozitivne učinke:

 • Smanjuje plodored za jednu godinu (još jedna kultura)
 • Zaštita od repine nematode
 • Popravak vodozračnih odnosa (prorahljivanje)
 • Zaštita tla u ljeto od zagrijavanja i isparavanja
 • Povećanje organske tvari
 • Povećanje djelovanja mikroorganizama
 • Čuvanje hranjiva
 • Smanjenje zakorovljenosti
 • Zelena gnojidba

Jedna od najkvalitetnijih međuusjeva je bijela gorušica koja se sije od srpnja do kraja kolovoza i to u količini od 18 do 25 kilograma po hektaru. Ovu vrstu gorušice je potrebno i gnojiti s 30 do 40 kg dušika po hektaru. Prinos suhe tvari nadzemne mase je 3 do 4 tone po hektaru, a tu je još i dodatnih 1 do 1,5 t/ha suhe tvari iz korijena. Nije korov u idućoj godini, i nije za stočnu ishranu.

Predkultura za šećernu repu treba:

 • rano napustiti tlo zbog pravodobne obrade i organske gnojidbe
 • imati lako razgradive žetvene ostatke
 • ostaviti tlo bez korova i štetnih herbicida te u dobrom stanju

Osim nabrojanog predusjev za repu ne bi trebao imati korijenov sustav koji crpi vlagu iz dubljih slojeva. Prema ovim zahtjevima predkulture za šećernu repu se dijele u četiri grupe:

 1. Vrlo dobre – jednogodišnje i višegodišnje leguminoze (lucerka, djeteline, grahorica, grašak…)
 2. Dobre – strne žitarice, krumpir
 3. Slabe – kukuruz, suncokret, soja
 4. Neodgovarajuće – šećerna i stočna repa, uljana repica

Ukoliko se na repi provode sve potrebne agrotehničke mjere i vađenje obavi bez puno prohoda i po suhim uvjetima, šećerna repa je dobar predusjev za sve kulture. Manjem broju prohoda pridonosi i jednofazni način vađenja. Negativnosti šećerne repe su što jako crpi vodu pa se u idućoj godini ukoliko je sušna mogu pokazati jači simptomi suše te ukoliko se previše ugazi mokro tlo.

2,936 total views, 1 views today