Najvažnije bolesti u proizvodnji šećerne repe

Bolesti koje se javljaju na industrijskoj šećernoj repi dijelimo u dvije grupe:

Bolesti lista:

  • Pjegavost lista (Cercospora beticola)
  • Pepelnica ( Erysiphe betae)
  • Plamenjača (Peronospora schachti)
  • Siva pjegavost – Ramularija (Ramularia beticola)
  • Crna pjegavost – Alternarija (Alternaria tenuis)
  • Zonalna pjegavost – Phoma (Phoma betae)
  • Rđa (Uromyces betae)
  • Bakteriozna pjegavost (Pseudomonas syringae)
  • Virus žutice (Beet Yellows virus)
  • Virus mozaika (Beet mosaic virus)
Pepelnica ( Erysiphe betae)

Pepelnica ( Erysiphe betae)

Crna pjegavost – Alternarija (Alternaria tenuis)

Crna pjegavost (Alternaria tenuis)

Rđa (Uromyces betae)

Rđa (Uromyces betae)

Bakteriozna pjegavost (Pseudomonas syringae)

Bakteriozna pjegavost (Pseudomonas syringae)

Zonalna pjegavost – Phoma (Phoma betae)

Zonalna pjegavost – Phoma (Phoma betae)

Bolesti korijena:

Ekonomski značajne štete na šećernoj repi kod nas izazivaju pjegavost lista i rizomanija, posljednjih godina negdje i mrka trulež. Ostale bolesti se javljaju na manjim područjima ili na manjem broju biljaka te ne izazivaju značajnije štete.

7,479 total views, 1 views today