Mehanička ili pneumatska sijačica

Sjetva mehaničkim sijačicama je kvalitetnija zbog veće preciznosti, kvalitetnije podešene dubine i boljeg kontakta sjemenke i tla. Osim toga pneumatske sijačice često rade pri većim brzinama što se također može negativno odraziti na kvalitetu sjetve (dubina i raspored).

2,352 total views, 1 views today