Ljubičasta trulež korijena ( Rhizoctonia violacea, Heliobasidium purpureum)

Iako se ova bolest kod nas javlja rijetko, moguće ju je naći i u našim usjevima. Simptomi su kao i kod drugih bolesti korijena, venuće lišća pojedinih biljaka ili više njih. Te oboljele biljke lako se čupaju iz zemlje. Nakon zaraze parazitom, površina donjeg dijela korijena počinje truliti dobivajući crvenkasto-ljubičastu boju. Gljiva se održava dugo godina u tlu i vrlo je otporna na vanjske uvijete. Napada i druge kulture kao što su lucerka, grahorica, mrkva, celer, krumpir i dr.

Ova se bolest javlja na nižim vlažnijim terenima, na tlima s depresijama u kojima se duže vrijeme zadržava voda, te su zbog zbijenosti ili drugih nedostataka lošije kvalitete. Uzročniku ove bolesti odgovaraju visoke temperature pa se bolest javlja uglavnom u ljeto, u dugim sušnim periodima.

2,393 total views, 2 views today