Koje su bolesti mogu javiti u klijanju i nicanju?

Postoji više uzročnika koji izazivaju oboljenje šećerne repe u nicanju a poznati su pod zajedničkim nazivom palež klijanaca šećerne repe. Ti uzročnici mogu biti živi (parazitne bolesti) i neživi (pokorica, suša, mraz, pesticidi, koncentracija soli).

Bez obzira na uzročnika simptomi su uvijek isti i vidljivi su od klijanja do faze dva para pravih listova. Ponekad se propadanje klice odvija u tlu pa je nevidljivo i ostaju prazna mjesta u redu.

U fazi od nicanja do formiranja prvog para pravih listova palež uzrokuje polijeganje i ugibanje cijele biljke a kasnije i njen nestanak. Na početku oboljenja se javljaju pjege nakon kojih nastaju tamne pruge koje zahvaćaju korjenčić prstenasto tako da se on stanjuje i ostaje tanak kao konac. Često takve biljke budu vjetrom istrgnute iz tla ili se jednostavno suše i propadaju, dok se druge oporave ali zadržavaju prstenasto suženje.

Svim parazitima odgovara temperatura preko 20 ºC što znači da rana sjetva ima određenu prednost pri zaštiti. Međutim dok jednom parazitu (Pytium) odgovara veća vlažnost, drugom (Phoma) odgovara manja, dok trećem (Fusarium) odgovara slabija vitalnost biljke.

Treba reći da kod pojave ovakvih oboljenja nema adekvatne pomoći osim djelomično međurednog prozračivanja kultiviranjem čime se narušavaju idealni uvjeti za nastanak i daljnje širenje bolesti. Da bi se spriječila pojava ovih oboljenja najvažnija je primjena pravovodobnih odgovarajućih agrotehničkih mjera.

2,142 total views, 2 views today