Klijanje šećerne repe

Vrijeme i način klijanja

Repa počinje klijati kada primi dovoljno vode da bi počela bubriti i kada je temperatura dovoljna visoka da bi se klijanje počelo odvijati. Iako se minimalnom temperaturom smatra 4-5 °C, zabilježeno je klijanje već i kod 2 °C ali je ono znatno duže. Za klijanje postoji i maksimalna temperatura 28-30 °C.

Na temp. 4,4 °C klijanje je  22 dana, na 5 °C 17 dana,  na 10,3 °C  je  9 dana, a na 20 °C samo tri dana.

Nakon bubrenja koje traje 3-5 dana sjeme počinje klijati. Prvo izlazi klicin korijen a potom i kotiledon. Oni rastu na račun rezervi iz sjemenke. Iz klice nastaje klijanac koji ima glavni korijen sa bočnim korijenčićima, klicino stablo (hipokotil) i kotiledon (klicini listići). Ovakva građa klijanca omogućava samostalnu ishranu.

Poljska klijavost

Za razliku od laboratorijske klijavosti koja se određuje u idealnim uvjetima za proizvođača je bitna poljska klijavost, dakle stvarna na polju. Na poljsku klijavost utječu:

  • Način dorade sjemena
  • Kvaliteta tlasklonost pokorici
  • Kvaliteta pripreme – krupnoća mrvica tla (velike grude – slab kontakt s tlom, jako sitno – pokorica)
  • Vremenski uvjeti – količina vlage, temperatura
  • Dubina sjetve – ovisno o roku sjetve (ranije – pliće)
  • Koncentracija soli – gnojivo i pesticidi u površinskom sloju štete nicanju

 

Kako se računa postotak poljskog nicanja ?

Računanje poljskog nicanja je jednostavno. Izmjeri se dužina onoliko metara na koji je razmak centimetara sijano. Npr. ako je sjetva na 17 cm, onda se na 17 metara izbroji broj izniklih biljaka. Taj broj predstavlja i postotak nicanja.  Recimo 88 biljaka znači 88 % poljskog nicanja.

Ovaj podatak je važan i govori o kvaliteti obavljene sjetve.

2,272 total views, 1 views today