Karakteristike listova šećerne repe

Prvi listovi na šećernoj repi vidljivi su odmah nakon nicanja. Ti se listovi nazivaju klicini listići ili kotiledoni (sl.). Razvijaju se u paru i 2 cm iznad zemlje u vodoravnom
položaju. Dužine su 2-2,5 cm i široki 5-7 mm. Od izuzetne su važnosti jer održavaju biljku na životu do pojave pravih listova. Ukoliko dođe do njihovog uništenja kod nicanja ili prije pojave pravih listova (mraz, herbicidi, insekti), cijela biljka ugiba. Kod pojave trećeg para pravih listova potpuno gube funkciju i odumiru. 

Pravi listovi se također javljaju u parovima a kasnije pojedinačno svaka 3-4 dana po jedan list. Prvi par pravih listova se javlja okomito na klicine listiće kako im ne bi smetali kod korištenja svjetla a kasnije se listovi pojavljuju spiralno. 

U proizvodnji šećerne repe poželjne su sorte sa manjim brojem listova jer se kod velikog broja listova (koji vremenom odumiru i bivaju odbačeni) više troši stvoreni šećer. Mladi listovi rastu u sredini glave dok se najstariji listovi nalaze na rubovima i nakon što dostignu maksimalnu veličinu odumiru. 

Položaj listova kod prinosnih sorti je uglavnom uspravan dok je kod šećernatih sorti nešto polegnutiji. Boja lista varira tijekom razvoja biljke pa je na početku lišće svjetlo zelene boje a prema kraju vegetacije tamno zeleno. I ishrana dušikom utječe na boju. Više dušika daje i tamniju boju. Suša i nedostatak pojedinih elemenata ishrane dovode do žućenja lista ali se dodavanjem vode boja lista vraća. 

Za vrijeme vegetacije repa stvori oko 65 listova.

2,106 total views, 1 views today