Teme

90 tona po hektaru šećerne repe ?

Ovogodišnji Dan polja šećerne repe županjske Sladorane održan je već tradicionalno na pokusnim poljima poduzeća Meretine d.o.o. Na površini od 38 hektara napravljeno je više sortnih pokusa na kojima je ispitana kvaliteta sjemena, kvaliteta fungicida i način same primjene fungicida, a u okviru programa 70×17 proveden je čitav niz ogleda koji upućuju na ispravak, odnosno […]

2,064 total views, no views today

30 % veći interes za sjetvu šećerne repe

U županjskoj Sladorani održan je još jedan, sada već tradicionalan Dan polja šećerne repe gdje su na pokusnim poljima kooperantima i poslovnim partnerima predstavljeni rezultati i novosti vezane za proizvodnju i preradu šećerne repe. Evo što nam je izvršni direktor sirovinske službe Sladorane Županja rekao: Dani polja prilika da zbrojimo i oduzmemo rezultate “Dani polja […]

1,238 total views, no views today

Šećer po hektaru, dobit i budućnost šećerne repe

Što je prinos šećera po hektaru? Prinos šećera po hektaru ili preciznije Prinos biološkog šećera po hektaru  je umnožak prinosa i digestije. Primjer :  60 t prinosa x 16% digestija = 9,6 tona biološkog šećera Biološki prinos šećera nije i količina šećera koja se dobije preradom, jer se sav šećer ne može izdvojiti iz korijena. Visoki prinosi […]

4,393 total views, no views today

Kvaliteta i digestija šećerne repe

Kvaliteta šećerne repe se iskazuje raznim pokazateljima koji pokazuju iskoristivost te time i isplativost njene prerade. Ti pokazatelji mogu biti kemijski, mehanički, biokemijski, mikrobiološki. Najčešće je to sadržaj šećera te kalija, natrija i ά-amino dušika. Za standardni sadržaj šećera u korijenu smatra se 16% a tehnološki je neisplativa prerada šećerne repe ispod 13%. Odnos kalija, natrija i  […]

5,165 total views, no views today

Nečistoće u šećernoj repi

Nečistoće su sve one primjese u šećernoj repi koje se nalaze u prijevoznom sredstvu prilikom predaje korijena na otkupnom mjestu u šećerani ili na terenu. U nečistoće spadaju organske nečistoće – glave repe, repini korjenčići i  korovi, a u anorganske zemlja i svi drugi neživi dodaci. Svaka nečistoća ima različitu specifičnu masu pa tako mala količina zemlje […]

2,263 total views, 1 views today

Šećer u šećernoj repi

Kako se stvara šećer u korijenu? Stvaranje šećera u korijenu je složen proces na koji utječu brojni čimbenici a čija se uspješnost iskazuje vrijednošću digestije. Sam proces se odvija u tri faze: Proizvodnja šećera u listu                                                           Transport šećera u korijen Nakupljanje u korijenu  U kojem dijelu korijena se nalazi šećer? U korijenu šećerne repe je […]

2,368 total views, no views today