Tlo i agrotehnike

Čuvanje izvađene šećerne repe

Korijen izvađene šećerne repe je i nakon vađenja  još  fiziološki  aktivan i njegovo čuvanje je izuzetno važna tehnološka mjera. Za čuvanje je bitno nekoliko osnovnih zahtjeva : U ranim rokovima, pri još visokim temperaturama izbjegavati  i kraća skladištenja Repu skladištiti u uske i duge prizme Prizme formirati na otvorenom prostoru uz dobar pristup strujanju zraka […]

3,423 total views, no views today

Pravilno rezanje glava pri vađenju šećerne repe

Nekoliko je razloga zašto je važno pravilno rezanje glava: zbog manje nečistoće predane repe  – glava s lišćem ulazi u ukupnu nečistoću koja se odbija od predane repe. Kod nepravilno podešenih  kombajna i repa rijetkog sklopa ta nečistoća zna biti nekoliko postotaka veća. zbog manjeg troška transporta – transport zauzima značajnu stavku u troškovima proizvodnje […]

1,757 total views, no views today

Vađenje šećerne repe

Tehnološki gledano, šećerna repa je zrela kada njezin sadržaj ima najpovoljniji odnos šećera i nešećera u korijenu, dakle kad je iskoristivost najveća, a to se događa u našim uvjetima oko sredine listopada. Tada je odnos korijena i lista 1:0,5-0,8. Kada vaditi šećernu repu? Pitanje vremena vađenja je jedno od najtežih pitanja u tehnologiji proizvodnje i […]

3,362 total views, no views today

Navodnjavanje šećerne repe

Nažalost, navodnjavanje šećerne repe u Hrvatskoj je na vrlo maloj površini iako ova mjera donosi izuzetno povećanje rezultata proizvodnje. To povećanje ovisi o samoj godini i količini oborina ali može iznositi  od 30 do 50%. Na osnovu pokusa zaključeno je da 1 mm/ha navodnjavanja povećava prinos za 150 kg/ha, a na ritskoj crnici za 90 kg/ha. Kako […]

3,028 total views, no views today

Tuča i šećerna repa

Štete od tuče na šećernoj repi su vrlo različite ovisno o : veličini zrna leda trajanju (količini) tuče fazi razvoja repe Lišće može biti djelomično oštećeno do potpuno uništeno kada na biljci ostaju samo dijelovi lisnih drški i žila. Ubrzo nakon tuče na lisnim drškama se stvaraju veće pjege odumirućeg tkiva. Za repu je karakteristično da […]

1,639 total views, no views today

Kultivacija šećerne repe

Kultivacija šećerne repe ima dvije pozitivne i jednu moguću negativnu stranu, ukoliko je u tlu mnogo sjemenki korova. Pozitivne  strane su uništavanje korova između redova te  rahljenje površinskog sloja i uspostava povoljnih vodozračnih odnosa koji su zbog fizikalnih svojstava najvećeg broja naših tala često narušeni (pokorica, zbijenost,  nepropusnost). Negativna strana je što se kultivacijom prekida […]

1,877 total views, no views today