Agrotehnika

Reducirana obrada

Reducirana obrada je način obrade tla koji smanjuje broj radnih operacija s osnovnim ciljem – izbjeći pretjerano okretanje površinskog sloja tla. Ostvarenjem ovog cilja ostvaruje se niz prednosti: Bolje se čuva organska tvar u tlu Bolje se čuva vlaga tla Manja mogućnost stvaranja nepropusnih slojeva Ujednačeni uvjeti sjetvenog sloja Manja zakorovljenost (ne iznošenje sjemenki korova) Ušteda u […]

2,742 total views, no views today

Važnost obrade tla za šećernu repu

Šećerna repa je kultura koja se uzgaja zbog korijena i već sama ta činjenica govori o važnosti dobre obrade tla. Masa korijena od 50t/ha predstavlja otprilike 40 m³ tla koji se mora razmaknuti u površinskom sloju da bi se smjestio korijen i formirao bez štetnih posljedica. Osim ovoga, kao i kod ostalih kultura tlo treba biti u stanju opskrbiti biljku […]

2,162 total views, no views today

Bitne agrotehničke mjere za proizvodne rezultate

Izbor kvalitetnog tla Pravilan plodored i predusjev Kvalitetna obrada tla Kvalitetna gnojidba na osnovi analiza tla Pravodobna sjetva odgovarajućeg sjetvenog sklopa Pravilan izbor sorte Efikasna zaštita protiv korova, bolesti i štetnika Mogućnost navodnjavanja Pravodobni rokovi vađenja Smanjenje gubitaka u vađenju, skladištenju i transportu 1,287 total views, 1 views today

1,287 total views, 1 views today

Analiza tla i gnojidba šećerne repe

Šećerna repa je specifična kultura u čijoj proizvodnji nije bitan samo prinos već posebno i kvaliteta korijena a na što izuzetno utječe i sama gnojidba. Zbog toga je osim količine gnojiva važan i odnos unesenih količina gnojiva te vrijeme i način primjene. Pri tome treba dakako voditi računa i o tipu tla zbog planiranja ispiranja ili neiskoristivosti (fiksacije) određenih količina hranjivih elemenata. […]

2,292 total views, 1 views today

Koje su bolesti mogu javiti u klijanju i nicanju?

Postoji više uzročnika koji izazivaju oboljenje šećerne repe u nicanju a poznati su pod zajedničkim nazivom palež klijanaca šećerne repe. Ti uzročnici mogu biti živi (parazitne bolesti) i neživi (pokorica, suša, mraz, pesticidi, koncentracija soli). Bez obzira na uzročnika simptomi su uvijek isti i vidljivi su od klijanja do faze dva para pravih listova. Ponekad se propadanje klice odvija u tlu […]

1,994 total views, 2 views today

Kako izabrati sortu

Pri izboru sorte treba voditi računa o: planu vađenja – Ukoliko se planira vađenje u prvim rokovima treba birati sorte kraće vegetacije, uobičajeno tzv. Z-tipa odnosno sa većim sadržajem šećera. Ako se planiraju kasniji rokovi treba izabrati kasnije prinosnije sorte sa dobrim sadržajem šećera. otpornosti na bolesti – Poznavajući prije svega učestalost sjetve na određenim površinama ili području na kojem […]

1,209 total views, no views today