90 tona po hektaru šećerne repe ?

Ovogodišnji Dan polja šećerne repe županjske Sladorane održan je već tradicionalno na pokusnim poljima poduzeća Meretine d.o.o.

Na površini od 38 hektara napravljeno je više sortnih pokusa na kojima je ispitana kvaliteta sjemena, kvaliteta fungicida i način same primjene fungicida, a u okviru programa 70×17 proveden je čitav niz ogleda koji upućuju na ispravak, odnosno uklanjanje nedostataka i ograničenja u proizvodnji kako bi ostvarili maksimalne prinose u proizvodnji šećerne repe, a cilj je ostvariti kod većine proizvođača 70 tona i digestiju od 17%.

Kooperanti i poslovni partneri imali su priliku vidjeti i demonstraciju učinkovitosti mehaničke aplikacije pesticida. Sudionicima dana polja obratili su se predstavnici Uprave i upoznali ih s uvjetima ugovaranja novih sjetvenih površina.

Početak ovogodišnje kampanje najavljen za sredinu rujna. Očekuju se visoki prinosi, od 80 do čak 90 tona po hektaru, kao i visok postotak digestije.

Opći uvjeti za ugovaranje šećerne repe mogu se dobiti kod djelatnika sirovinske službe.

2,065 total views, 1 views today