Dan polja šećerne repe 2015

Dan polja šećerne repe 2015.
Ovogodišnji Dan polja šećerne repe održan je 27.08. na pokusnom polju Sladoraninog tradicionalnog suradnika tvrtke Meretine d.o.o. gdje se svake godine provode sortna ispitivanja.
Ovo je bio do sada najsadržajniji Dan polja jer je osim sortnih pokusa, bilo prezentirano još nekoliko ispitivanja, budući da je projekt Agronomskog fakulteta u Zagrebu „Transfer znanja i tehnologija za integriranu proizvodnju šećerne repe“ bio dijelom ove stručne manifestacije.

3,563 total views, 1 views today